arrive quietly

Nero di luce

2004 "NERO DI LUCE, LA LUCE DELLE CAVITA E LA RESTITUZIONE  DEI RIFLESSI DARK OF LIGHT - THE LIGHT OF THE HOLLOWNESS  AND THE RESTORATION OF THE REFLECTIONS;
Leonardo Bollini, Angela Corti, Serena De Maria, Massimo Gabanetti, Linda Grittini, Barbara Martini, Simona Materi, Raffaella Ravelli, Carmela Salemi, Catherina Zavodnik, Giuliano Grittini, Alfredo Bartolomeoli".

Grafična knjiga 12-ih originalnih umetniških grafik,
tiskanih na HAHNEMUHLE NATURALE 300 GR. Izdanih 37 primerkov z arabskimi številkami in 13 primerkov z romanskimi številkami. Uvodne besede so tiskane v pisavi GEORGIA in so tiskane v grafični delavnici "STAMPERIA D´ARTE L´INCISIONE DI MILANO". Izdano pod pokroviteljstvom "Associazioneculturale Daphne", Brescia, maj 2004.

www.nerodiluce.com