arrive quietly

Miss Monet

The image of Miss Monet is one of Catherina´s modified historical characters, who has been created over the years with creative interplay. Miss Constable Catherina, Johannes Lady and Leonardo.s Eternal Women are similar characters. As Milček Komelj, Slovenian art historian, wrote in one of his reviews of Zavodnik´s art, all these depictions of women are imbued with optimism, reverie, and rapt with love, which is a condition for any creativity.

Podoba Miss Monet je simbolno neke vrste moj zadnji avtoportret in eden izmed mojih prirejenih zgodovinskih likov, ki so nastali tekom let z ustvarjalnim poigravanjem, kot nekoč recimo Miss Constable Catherina, Johannes Lady in Leonardove večne ženske. Vse te ženske upodobitve so prežete z optimizmom, zasanjanostjo, zamaknjene v ljubezen, ki je pogoj za vsako ustvarjalnost, kot je v neki svoji oceni o mojih umetniških delih (ali stvaritvah) zapisal dr. Milček Komelj.

Miss Monet
Size: 60 x 60 cm
Media: digital painting on plexi glass plate
Year: 2013
Foto of original image: Gregor Kerle
First presented at Art Fair Monaco 2014, invited by Mona Youssef, Canadian Realist Fine Artist

#Invest in Relationships (link will come soon)
Available also as Art Giclee Prints, Unlimited Edition 3. For more informations please Email